Захиалагчийн хяналт

2022-05-11ДУУ БҮЖГИЙН БОРЖИГОН ЧУУЛГЫН БАРИЛГА
2021-02-262021 ОНЫ БАРИЛГА ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2020-4-07ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН 100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ
2020-12-16НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН ЗОРИУЛАЛТ, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙГ ӨӨРЧЛӨХӨД ТАВИХ ШААРДЛАГА, ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ УББ 20-201-00
2020-08-03АЧАА ӨРГӨХ КРАН, ТӨРӨЛ БҮРИЙН ӨРГҮҮРИЙН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ, ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ ХИЙГДЭНЭ
2020-05-21БАРИЛГА УГСРАЛТ, САЛБАРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ЭРҮҮЛ АХУЙН САРЫН АЯНЫ НЭЭЛТ БОЛЛОО
2020-05-19МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОРЫН 2019 ОНЫ 100 ДУГААР ТУШААЛ, ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗРЫН НЭГДСЭН УДИРДАМЖИЙН ДАГУУ ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН 100-ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛД АУДИТ ХИЙГДЛЭЭ.
2020-05-151,2-Р БАГИЙН ГЭР ХОРООЛЛЫН АЙЛ ӨРХИЙН ГАДНА ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖ, ӨРГӨХ СТАНЦЫН АЖИЛ
2020-05-15150 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГА /5-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ӨРГӨТГӨЛ/
2020-05-15
2020-05-15ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН 100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ
2020-04-07640 ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ
2019-07-071. 640 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилга
2018-10-09Барилга захиалагчийн хяналт
2017-08-01"Улсын төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих, үр дүнг үнэлэх, шалгаж хүлээн авах журам"
2017-07-182017 оны 7-р сард ОНХС, Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлын гүйцэтгэлийн мэдээлэл
2017-07-052017 оны хагас жилийн байдлаар Аймгийн ОНХСан, Сумдын ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар дараах ажлууд хийгдэж байна.
2017-06-16Баянтал сумын Соёлын төвийн дээврийн засварын ажил
2017-06-11Баянтал сумын Соёлын төвийн дээврийн засварын ажил
2017-05-24 5 дугаар сургуулийн 80 хүүхдийн дотуур байрны засварын ажил
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?