1,2-Р БАГИЙН ГЭР ХОРООЛЛЫН АЙЛ ӨРХИЙН ГАДНА ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖ, ӨРГӨХ СТАНЦЫН АЖИЛ

2020-05-15
  • Төслийн нэр:  Тэрэгтийн эх үүсвэр усан хангамж, Сүмбэр сумын 1,2 багийн айл өрхийн усан хангамжийг сайжруулах                                                                                                                    
  • Байршил: Сүмбэр сум 2,3-р баг                                                                                                    
  • Захиалагч: АЗДТГазар                                                                                                             
  • Зураг төслийн байгууллага: “UDC GROUP ” ХХК                                                               
  • Захиалагчийн хяналт: Аймгийн ГХБХБГазар                                                                  
  • Гүйцэтгэгч: “Санжат” ХХК                                                                                                          
  • Төсөвт өртөг: 3,025,819,697 төгрөг                                                                                              
  • Хүчин чадал, хийц: 1000м3, 2х250м3 усан сан, өргөх станц, төв магистраль шугам бусад барилга байгууламж

Ажлын гүйцэтгэл:  усан сан, өргөх станц, худгийн барилга угсралтын ажил 85%-тай цэвэр усны шугамын ажил 40%-тай,төслийн ажлын гүйцэтгэл 45%-тай

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?