ХОТ БАЙГУУЛАЛТ

2021-11-30Хот байгуулалтын 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
2021-10-12Төсөл хөлбөрийн танилцуулга
2021-09-172021 онд хянагдаж баталгаажсан зураг төслүүд
2021-02-12Барилга байгууламжид архитектур төлөвлөлтийн даалгавар олгох, зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагаа
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?