АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

2024-01-31Сул орон тоо
2023-03-16Ажлын байрны сул орон тоо
2022-10-26Ажлын байрны сул орон тоо
2022-10-10Гүйцэтгэх албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай тогтоол
2022-02-15Сул орон тооны мэдээлэл
2022-02-15Ажлын байрны сул орон тооны судалгаа
2021-11-19Ажлын байрны сул орон тооны судалгаа
2021-11-19Албан хаагчийг сул орон тоонд нэр дэвшүүлсэн тухай
2021-10-112021 оны сул орон тооны судалгаа
2021-04-13ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН БАТЛАГДСАН БОЛОН ОДОО АЖИЛЛАЖ БУЙ БҮТЭЦ, ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2020-09-08ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН БАТЛАГДСАН БОЛОН ОДОО АЖИЛЛАЖ БУЙ БҮТЭЦ, ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2020-04-03ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН БАТЛАГДСАН БОЛОН ОДОО АЖИЛЛАЖ БУЙ БҮТЭЦ, ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2019-12-10ажлын байрны сул орон тоо
2018-01-26Сул орон тооны захиалга
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?