Газрын даргын тушаал

2021-02-26ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2020-06-04Оны шилдэг ААН тодруулах Журам батлах тухай
2019-08-29'ИЛЧИТ САНСАР' ХХК-ИЙН ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ ХҮЧИНГҮЙД ТООЦОЖ НӨХӨН ОЛГОХ ТУХАЙ
2019-08-29Тэтгэмж олгох тухай
2017-08-08Тушаал хүчингүй болгох тухай
2017-08-08Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай
2017-08-08Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох тухай
2017-08-08Газрын кадастрын мэдээллийн санг ажиллуулах журам
2017-08-08Нэгж талбарын хувийн хэргийн загвар батлах тухай
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?