ӨМЧ ХАМГААЛАХ БАЙНГЫН ЗӨВЛӨЛ

2024-03-18ӨМЧ ХАМГААЛАХ БАЙНГЫН ЗӨВЛӨЛ 2024 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2023-11-13ӨМЧ ХАМГААЛАХ БАЙНГЫН ЗӨВЛӨЛ 2023 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
2022-06-06Байгууллагын "Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл"-ийн хагас жилийн тайлан
2022-05-05Байгууллагын "Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл" шинэчлэн байгуулсан тушаал
2022-02-25Байгууллагын "Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл"-ийн 2022 оны төлөвлөгөө
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?