ДАРГЫН ТУШААЛ

2023-11-27Зардал гаргах тухай
2023-11-27Эргэлтийн хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай
2023-11-02Зардал гаргах тухай
2023-10-04Зардал гаргах тухай
2023-09-25Өндөр настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай
2023-07-17Төрийн албан хаагчдын цалинг шинэчлэн батлах тухай
2023-07-17Цалин санг шинэчлэн батлах тухай
2023-06-16Ёс зүйн дэд хороо байгуулах тухай
2023-06-15Эд хөрөнгийн хагас жилийн тоолго хийх тухай
2023-06-15Үнэлгээний баг байгуулах тухай
2023-05-24Санхүүгийн тэмдэг солих тухай
2023-05-16Зардал гаргах тухай
2023-04-20Төлөвлөгө батлах тухай
2023-04-14Зардал гаргах тухай
2023-04-11Зардал гаргах тухай
2023-03-23Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухай
2023-02-17Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай
2023-02-16Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай
2023-01-10Байгууллагын 2023 оны бүтэц, орон тоо, цалин санг батлах тухай
2022-12-19Ахмадын санд мөнгөн хөрөнгө төвлөрүүлэх тухай А/27
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?