Даргын тушаал

2022-07-05Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай
2022-06-24Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын цалинд өөрчлөлт оруулах тухай
2022-06-16Эд хөрөнгийн хагас жилийн тооллого хийх тухай
2022-06-16Үнэлгээний баг байгуулах тухай
2022-05-25Баримт нягтлан шалгах комиссын дүрэм, бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
2022-05-03Тооллогын комисс байгуулах тухай
2022-05-02Өмч хамгаалах зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай
2022-03-30Зардал гаргах тухай
2022-03-16Ажлын хэсэг томилох тухай
2022-03-02Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай
2022-02-02Системд хандах эрх олгох тухай
2022-02-02Сургалт, нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөө батлах тухай
2022-02-02Ахмадад хүндэтгэл үзүүлэх тухай
2022-01-28Шинжээчдийн бүрэлдэхүүн томилох тухай
2022-01-26Сургалт, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр батлах тухай
2022-01-05Бүтэц, орон тоо, цалин сан батлах тухай
2021-12-30Үндсэн хөрөнгө бүртгэх тухай
2021-12-30Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай
2021-12-22Зардал гаргах тухай
2021-12-22Зардал гаргах тухай
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?