Даргын тушаал

2021-11-03Зардал гаргах тухай
2021-10-28Залуучуудын хөгжлийн зөвлөл байгуулах тухай
2021-10-26Тушаал хүчингүй болгох тухай
2021-10-26Зардал гаргах тухай
2021-10-21Ур чадварын нэмэгдэл олгох туай
2021-10-08Газрын харилцаа-цахим үйлчилгээ аян зохиох тухай
2021-10-01С.Доржпүрэвийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүйд тооцож, нөхөн олгох тухай
2021-09-30Б.Батчимэгт хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай
2021-09-24Б.Алтантуяад тэтгэмж, тусламж олгох тухай
2021-09-23Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
2021-09-22Зардал гаргах тухай
2021-09-21Б.Мянганбаярт тэтгэмж олгох тухай
2021-09-21Б.Батчимэгт тэтгэмж олгох тухай
2021-09-20Өндөр настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай
2021-08-26Ур чадварын нэмэгдэл олгох туай
2021-07-30Эргэлтийн хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай
2021-07-21Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
2021-07-07Балансын урамшуулал олгох тухай
2021-06-23Үндсэн хөрөнгө бүртгэх тухай
2021-06-23Ур чадварын нэмэгдэл олгох туай
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР