УЛСЫН КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2024-03-28Сүмбэр сум тэрэгтийн 6 кВ-ын ЦДАШ, 250кВа трансформаторын дүгнэлт
2024-01-31Төрийн албан хаагчид зориулсан нийтийн байрны зориулалттай барилга байгууламжийн ажил
2024-01-22Орон нутгийн өмчит байгууллагуудын их засварын ажил
2023-12-18Сүмбэр сумын усан сан өргөх станцын эх үүсвэрийн автоматжуулалтын ажил
2023-12-11Сүмбэр сумын 4,5,6р багуудын хийн халаалтын системын ажил
2023-11-27Аймгийн төвийн авто замын ажил
2023-11-27Сүмбэр сумын 1р баг тээвэрчдийн өргөн чөлөөнөөс 2р сургуулийн уулзвар хүртэл авто замын ажил
2023-11-14Шивээговь сумын хүүхдийн тоглоомын талбайн байгуулах сэргээн засварлах ажил
2023-10-30Сүмбэр сумын гудамж, талбайн гэрэлтүүлэгийн ажил
2023-09-27Сүмбэр сумын засаг даргын тамгын газрын гадна фасадны ажил
2023-09-12Сүмбэр сумын нийтийн эзэмшлийн байрнуудын цахилгаан шит мантож засварын ажил
2023-08-31Шивээговь сумын Төрийн банкны барилга
2023-08-04Шивээговь сумын шинэ суурьшлын бүсэд худаг гаргуулахухаалаг систем суурьлуулах ажил
2023-07-05Худалдаа үйлчилгээний зориулалттай барилга байгууламж
2023-06-19Сүмбэр сумын ерөнхий боловсролын сургуулиудын камержуулатын ажил
2023-06-19Сүмбэр сум, Бурхант шинэ суурьшлийн бүсэд цахилгаан татах ажил
2023-03-28Баянтал сум, Лүн гэр хорооллын ЦДАШ 160 кВА
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?