ГАЗАРТАЙ ХОЛБООТОЙ ЦАХИМ ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

2023-03-22Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах
2023-03-21Эзэмшиж, ашиглаж буй газрын зориулалт өөрчлөх
2023-03-21Эзэмшиж, ашиглаж буй газрын талбайн хэмжээг өөрчлөх
2023-03-21Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хэсэгчлэн шилжүүлэх
2023-03-21Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг барьцаалах
2023-03-21Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?