ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА

2023-10-10Худалдан авалт 3 улирал
2023-07-172023 оны хагас жилийн худалдан авалт
2023-04-10Байгууллагын 1-р улирлын худалдан авалт
2022-10-14Худалдан авалт 3-р улирал
2022-06-03Байгууллагын 2022 оны 05 дугар сарын 31-ны өдрийн байдлаар худалдан авалт
2022-01-10Байгууллагын 2022 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
2021-12-042021 оны 11 дүгээр сарын 30-ны байдлаарх бараа материалын худалдан авалт
2021-12-042021 оны 11 дүгээр сарын байдлаарх үндсэн хөрөнгийн худалдан авалт
2021-10-06Худалдан авалт гарфикан үзүүлэлт 3-р улирал
2021-10-052021 оны 3-р улирлын үндсэн хөрөнгийн худалдан авалт
2021-10-042021 оны 3-р улирлын байдлаарх бараа материалын худалдан авалт
2021-07-07Худалдан авалт гарфикан үзүүлэлт хагас жил
2021-07-072021 оны хагас жилийн бараа материалын худдалдан авалт
2021-06-032021 оны 05,31 хүртэлх худалдан авалт
2021-05-31Худалдан авалт
2021-04-052021 оны -р улирлын худалдан авалт
2021-03-042021 оны 1-р улирлын үндсэн хөрөнгийн худалдан авалт
2020-10-103-р улиралын худалдан авалт
2020-07-102-р улиралын худалдан авалт
2020-04-252020 оны Автомашин тендерийн баримт
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?