САЛБАРЫН ХУУЛИУД

2024-04-07ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
2021-03-11аймгийн Засаг даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/71 дугаар захирамж
2018-04-19Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай
2017-08-03Газрын тухай хуулийн зарим заалтыг тайлбарлах тухай
2017-08-03Хаягжуулалтын тухай хууль
2017-08-03Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулиас:
2017-08-03Геодези, зураг зүйн тухай хууль
2017-08-03Газрын хэвлийн тухай хууль
2017-08-03Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хууль
2017-08-03Газрын тухай хууль
2017-08-03Газрын төлбөрийн тухай хууль
2017-08-02Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай
2017-08-02Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль
2017-08-02Хот байгуулалтын тухай хууль
2017-08-02Орон сууцны хувьчлах тухай хууль
2017-08-02Орон сууцны тухай хууль
2017-08-02Барилгын тухай хууль
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?