Дуудлага худалдаа

2022-08-09Сүмбэр сумын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дахин дуудлага худалдааг 3 байршилд амжилттай зохион байгууллаа.
2022-07-25Сүмбэр сумын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дахин дуудлага худалдааны зар
2022-06-08Говьсүмбэр аймгийн хот тосгон бусад суурины газарт 1 м.кв газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны анхны үнэ
2022-06-08Говьсүмбэр аймгийн тариалангийн газрын газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны анхны үнэ
2022-06-08Газрын цахим бирж
2022-06-02Дуудлага худалдааны орлого төвлөрүүлэлт хагас жилийн байдлаар
2022-05-23Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр суманд зохион байгуулагдсан газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний цахим дуудлага худалдааг 4 байршилд зохион байгууллаа.
2022-05-02Сүмбэр сумын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны зар
2022-04-29Говьсүмбэр аймгийн Баянтал суманд зохион байгуулагдсан газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний цахим дуудлага худалдааг 6 байршилд зохион байгууллаа
2022-04-22Сүмбэр сумын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны зар
2022-03-28Сүмбэр сумын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны зар
2022-03-21Баянтал сумын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны зар
2021-11-29Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдааны орлого төвлөрүүлэлтийн мэдээ
2021-11-29Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа
2021-11-12Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа
2021-11-12Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа
2021-11-11Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа
2021-09-28Газар эзэмшүүлэх цахим дуудлага худалдаа 3 байршилд амжилттай болж өндөрлөлөө
2021-09-11Газар эзэмшүүлэх цахим дуудлага худалдаа 3 байршилд амжилттай болж өндөрлөлөө
2021-08-19Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?