СУМДЫН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2017-10-09Говьсүмбэр аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, сумдын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөнд иргэдийн саналыг авлаа
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?