ГАЗАР ӨМЧЛӨЛ

2023-04-05Засгийн газрын 2023 оны "Монгол Улсын иргэнд 2023 онд өмчлүүлэх газрын нийт хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох тухай" 105 дугаар тогтоол
2022-11-142023 онд иргэдэд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтыг хэлэлцэн баталлаа
2022-03-16Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээ, зориулалтыг Засгийн газрын 2022 оны 121 дүгээр тогтоолоор баталлаа
2021-09-01Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээ, зориулалтыг Засгийн газрын 2021 оны 262 дугаар тогтоолоор баталлаа
2020-01-02АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД 2020 ОНД ИРГЭДЭД ӨМЧЛҮҮЛЭХ ГАЗРЫН ХЭМЖЭЭ, БАЙРШИЛ
2019-09-25Газар өмчлөлийн мэдээ аймгийн хэмжээнд
2018-02-21Газар өмчлөлийн мэдээ
2017-10-19Газар өмчлөлийн мэдээ
2017-01-02Засгийн газрын 2017 оны 104 дүгээр тогтоол
2017-01-022017 онд иргэдэд өмчлүүлэх газрын хэмжээ байршил
2016-01-292016 онд өмчлүүлэх газрын хэмжээ,байршил
2015-09-30Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох, бусдад шилжүүлэх, гэрчилгээний хугацааг сунгахад төлөх хураамжийн хэмжээ
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?