СУМДЫН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2024-05-132025 ОНЫ БАЯНТАЛ СУМЫН "ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ"-НД ЦАХИМААР САНАЛ АВЧ БАЙНА. ТА ДООРХ QR CODE БОЛОН ЛИНКЭЭР ОРЖ САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ. https://egazar.gov.mn/plan/feedback/8248
2024-05-132025 ОНЫ СҮМБЭР СУМЫН "ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ"-НД ЦАХИМААР САНАЛ АВЧ БАЙНА. ТА ДООРХ QR CODE БОЛОН ЛИНКЭЭР ОРЖ САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ. https://egazar.gov.mn/plan/feedback/8195
2024-05-132025 ОНЫ ШИВЭЭГОВЬ СУМЫН "ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ"-НД ЦАХИМААР САНАЛ АВЧ БАЙНА. ТА ДООРХ QR CODE БОЛОН ЛИНКЭЭР ОРЖ САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ. https://egazar.gov.mn/plan/feedback/8209
2024-03-29СҮМБЭР СУМЫН 2024 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2024-03-01шивээговь сумын 2025 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний ажлын хэсэг
2024-02-28Шивээговь сумын 2024 оны газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөний тодотгол
2024-01-15Баянтал сумын 2024 оны газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөг тухайн сумын ИТХ-ын 2023 оны 08 дугаар тогтоолоор баталлаа.
2024-01-08Шивээговь сумын 2024 оны газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөг тухайн сумын ИТХ-ын 2023 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталлаа.
2023-08-14Сүмбэр сумын 2023 оны газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн нэмэлт өөрчлөлт
2023-06-14Баянтал сумын 2023 оны тухайн жилийн төлөвлөгөөний тодотгол
2023-06-14Баянтал сумын 2023 оны тухайн жилийн төлөвлөгөөний тодотгол
2023-05-152024 ОНЫ ШИВЭЭГОВЬ СУМЫН "ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ"-НД ЦАХИМААР САНАЛ АВЧ БАЙНА. ТА ДООРХ QR CODE БОЛОН ЛИНКЭЭР ОРЖ САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ. https://egazar.gov.mn/plan/feedback/6878
2023-05-152024 ОНЫ БАЯНТАЛ СУМЫН "ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ"-НД ЦАХИМААР САНАЛ АВЧ БАЙНА. ТА ДООРХ QR CODE БОЛОН ЛИНКЭЭР ОРЖ САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ. https://egazar.gov.mn/plan/feedback/6889
2023-05-152024 оны Сүмбэр сумын "Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө"-нд цахимаар санал авч байна. Та доорх QR code болон линкээр орж саналаа өгнө үү. https://egazar.gov.mn/plan/feedback/6920
2023-01-09Сүмбэр сумын 2023 оны газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө
2023-01-09Шивээговь сумын 2023 оны газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө
2023-01-09Баянтал сумын 2023 оны газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө
2022-07-07Сүмбэр сумын 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
2022-04-22Шивээговь сумын 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлтээр газар тусгах тухай
2022-03-16Монгол Улсын иргэнд 2022 онд өмчлүүлэх газрын нийт хэмжээ, байршлыг Монгол Улсын Засгийн газраас баталлаа
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?