Сумдын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

2020-12-28Шивээговь сумын 2021 оны газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө
2020-12-28Сүмбэр сумын 2021 оны газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө
2020-12-28Баянтал сумын 2021 оны газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө
2020-09-25Баянтал сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын нэмэлт төлөвлөгөө
2020-09-23Сүмбэр сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын нэмэлт төлөвлөгөө
2020-07-22Сүмбэр сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын нэмэлт төлөвлөгөө
2020-05-15Шивээговь сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын нэмэлт төлөвлөгөө
2020-02-06Шивээговь сумын 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2020-01-22БАЯНТАЛ СУМЫН 2020 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ
2020-01-20СҮМБЭР СУМЫН 2020 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2019-06-28СҮМБЭР СУМЫН 2019 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ
2019-06-07Шивээговь сумын 2019 оны тухай жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2019-05-24СҮМБЭР СУМЫН 2019 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ
2019-01-15Сүмбэр сумын 2019 оны тухай жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2018-12-21Баянтал сумын 2019 оны тухай жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2018-09-192018 оны Сүмбэр сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөны нэмэлт өөрчлөлт
2018-05-24Сумын 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлтээр газар оруулах тухай
2018-03-27Шивээговь сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2018-01-08Сүмбэр сумын 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2018-01-04Баянтал сумын 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР