Сумдын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

2022-03-16Монгол Улсын иргэнд 2022 онд өмчлүүлэх газрын нийт хэмжээ, байршлыг Монгол Улсын Засгийн газраас баталлаа
2022-03-022023 оны Шивээговь сумын "Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө"-нд цахимаар санал авч байна. Та доорх qr code болон линкээр орж саналаа өгнө үү. https://egazar.gov.mn/plan/feedback/5832
2022-03-022023 оны Баянтал сумын "Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө"-нд цахимаар санал авч байна. Та доорх qr code болон линкээр орж саналаа өгнө үү. https://egazar.gov.mn/plan/feedback/5828
2022-03-022023 оны Сүмбэр сумын "Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө"-нд цахимаар санал авч байна. Та доорх qr code болон линкээр орж саналаа өгнө үү. https://egazar.gov.mn/plan/feedback/5833
2022-01-07Шивээговь сумын 2022 оны Газар зохион байгуулалтын тухайн жилиийн төлөвлөгөө
2022-01-05Баянтал сумын 2022 оны Газар зохион байгуулалтын тухайн жилиийн төлөвлөгөө
2022-01-03Сүмбэр сумын 2022 оны Газар зохион байгуулалтын тухайн жилиийн төлөвлөгөө
2020-12-28Шивээговь сумын 2021 оны газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө
2020-12-28Сүмбэр сумын 2021 оны газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө
2020-12-28Баянтал сумын 2021 оны газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө
2020-09-25Баянтал сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын нэмэлт төлөвлөгөө
2020-09-23Сүмбэр сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын нэмэлт төлөвлөгөө
2020-07-22Сүмбэр сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын нэмэлт төлөвлөгөө
2020-05-15Шивээговь сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын нэмэлт төлөвлөгөө
2020-02-06Шивээговь сумын 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2020-01-22БАЯНТАЛ СУМЫН 2020 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ
2020-01-20СҮМБЭР СУМЫН 2020 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2019-06-28СҮМБЭР СУМЫН 2019 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ
2019-06-07Шивээговь сумын 2019 оны тухай жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2019-05-24СҮМБЭР СУМЫН 2019 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?