ЦАХИМ ГАРЫН АВЛАГА

2023-06-14Газрын төлбөрийн гарын авлага
2023-06-14Газрын биржийн гарын авлага
2022-11-23Цахимаар газартай холбоотой хүсэлт илгээх заавар
2022-05-23Газар хөдлөлт, геологи, хүрээлэн буй орчны мэдээллийг геопорталын мэдээллийн сангаас шалгах заавар
2022-02-22Газрын цахим бирж /Дуудлага худалдаа/
2022-02-22Өөрийн эзэмшил, өмчлөлийн газраа www.egazar.gov.mn цахим сайтнаас шалгах заавар
2022-01-11Өөрийн эзэмшил, өмчлөлийн газрын кадастрын зураг хэвлэж авах заавар
2022-01-11Газар эзэмших эрхийн гэрээ, гэрчилгээ хэвлэж авах заавар
2021-11-09Өөрийн өмчлөл, эзэмшлийн газрын төлбөр төлөх заавар
2021-10-25Egazar.gov.mn цахим сайтын танилцуулга
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?