хүний нөөц

2020-01-27ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН БАТЛАГДСАН БОЛОН ОДОО АЖИЛЛАЖ БУЙ БҮТЭЦ, ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2019-12-01ГАЗРЫН БАТЛАГДСАН БОЛОН ОДОО АЖИЛЛАЖ БУЙ БҮТЭЦ, ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2019-04-24ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН БҮТЭЦ, ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2019-03-02Газарын харилцаа, Барилга хот байгуулалтын газрын батлагдсан болон одоо ажиллаж буй бүтэц, орон тооны мэдээлэл
2017-08-02Байгууллагын албан хаагчдын танилцуулга, ажлын чиг үүрэг
2017-08-01Төрийн албан хаагчийн анкет
2016-07-18албан хаагчдын хагас жилийн гэрээний үнэлгээ
2016-06-17Байгууллагын албан хаагчдын танилцуулга, ажлын чиг үүрэг
2016-05-25Аймгийн төрийн албаны салбар зөвлөлд
2016-05-25төрийн албаны салбар зөвлөлийн тогтоол
2016-03-05Хөтөлбөр батлах тухай
2016-03-04Сул орон тооны захиалга
2015-09-21Байгууллагын бүтэц, орон тоо баталсан тушаал шийдвэр
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР