Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журам

Мэдээлэл ороогүй байна...
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?