ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СТРАТЕГИ ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЯНАЖ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ

2023-11-17төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаа хөтөлбөр
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?