ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

2024-05-03ТӨСВИЙН ГЙҮЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 4 САР
2024-04-04ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 3 САР
2024-03-01төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2 сар
2024-02-05Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 1 сар
2024-01-05төсвийн гүйцэтгэл 12 сар
2023-12-05Төсвийн гүйцэтгэл 11 сар
2023-11-03Төсвийн гүйцэтгэл 10 сар
2023-10-03Төсвийн гүйцэтгэл 9 сар
2023-09-04Төсвийн гүйцэтгэл 8 сар
2023-08-02Төсвийн гүйцэтгэл 7 сар
2023-07-05Төсвийн гүйцэтгэл хагас жил график
2023-07-04Төсвийн гүйцэтгэл 6 сар
2023-06-02Төсвийн гүйцэтгэл 5 сар
2023-05-04Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 4 сар
2023-04-05Төсвийн гүйцэтгэл 3 сар
2023-03-03Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2 сар
2023-02-02төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 1 сар
2022-11-02Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 10 сар
2022-10-06Төсвийн гүйцэтгэл 9 сар
2022-09-05Төсвийн гүйцэтгэл 8 сар
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?