Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2022-07-04Төсвийн гүйцэтгэл 6 сар
2022-06-03Төсвийн гүйцэтгэл 5 сар
2022-05-02Төсвийн гүйцэтгэл 4 сар
2022-04-01Төсвийн гүйцэтгэл 3 сар
2022-03-02Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2 сар
2022-02-01Төсвийн гүйцэтгэийн мэдээ 1 сар
2021-12-03Төсвийн гүйцэтгэл 11 сар
2021-11-04Төсвийн гүйцэтгэл 10 сар
2021-10-04Төсвийн гүйцэтгэл 9 сар
2021-09-03Төсвийн гүйцэтгэл 8 сар
2021-08-04Төсвийн гүйцэтгэл 7 сар
2021-07-05Төсвийн гүйцэтгэл 6 сар
2021-06-03Төсвийн гүйцэтгэл 5 сар
2021-05-05Төсвийн гүйцэтгэл 4 сар
2021-04-05Төсвийн гүйцэтгэл 3 сар
2021-03-05Төсвийн гүйцэтгэл 2 сар
2021-02-06Төсвийн гүйцэтгэл 1 сар
2020-12-0511 sariin medee
2020-11-0510 sariin medee
2020-10-059 sariin medee
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?