ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР

2021-10-11Төсөл хөтөлбөрт оролцлоо
2020-12-16Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгавар
2020-12-16АРХИТЕКТУР ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ДААЛГАВАР
2020-12-16АРХИТЕКТУР ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ДААЛГАВАР АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
2020-02-06Барилга байгууламжыг паспортжуулах ажил хийгдлээ
2019-06-18Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай
2019-03-31'Барилгын материалын үйлвэрлэгчийг орон нутагт нэмэгдүүлье' сэдэвт аяны тайлан
2017-07-05Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай” хууль болон холбогдох дүрэм журмын хэрэгжилт
2017-07-045-р сургуулийн гадна тохижилт, гадна фасад, засварын ажлыг ашиглалтад хүлээн авлаа.
2017-02-16Нэгдсэн эмнэлэгийн Цусны салбар банкны засварын ажил
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?