ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ ХӨЛС

2023-01-20Улсын тэмдэгтийн хураамж болон хувийн хэргийн үнэ /Аймаг/
2023-01-02Улсын тэмдэгтийн хураамж болон хувийн хэргийн үнэ /Баянтал сум/
2023-01-02Улсын тэмдэгтийн хураамж болон хувийн хэргийн үнэ /Шивээговь сум/
2023-01-02Улсын тэмдэгтийн хураамжийн үнэ болон хувийн хэрэг /Сүмбэр сум/
2022-02-16Архиваас үзүүлэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээ
2019-01-10Сүмбэр сумын газрын үнэлгээний бүсчлэл, хил зааг газрын төлбөрийн хувь хэмжээ
2019-01-10 Баянтал сумын газрын үнэлгээний бүсчлэл, хил зааг газрын төлбөрийн хувь хэмжээ
2018-06-06Архивын үйлчилгээний үнэ хөлс
2018-04-06Үйлчилгээний үнэ хөлс
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?