НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГА

2021-10-253 СУМДЫН ХЭМЖЭЭНД НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАН АЖИЛЛАЛАА
2019-08-28Нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн мэдээ
2018-04-01Баянтал суманд “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” зохион байгууллаа
2018-04-01Шивээговь суманд нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгууллаа
2017-11-21Иргэдэд үйлчлэх нээлттэй өдөрлөгт оролцлоо.
2017-06-07Шивээговь суманд нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгууллаа
2017-06-07Баянтал суманд “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” зохион байгууллаа
2015-10-23Баянтал суманд 2015.10.22-ны өдөр нээлттэй хаалга зохион байгууллаа
2015-10-18Сүмбэр суманд ЗДТГ-с зохиосон нээлттэй хаалганы өдөрлөг
2015-09-21Шивээговь суманд 2015.09.19-ны өдөр нээлттэй хаалга зохион байгууллаа
2015-07-24Шивээговь суманд 2015.07.23-ны өдөр нээлттэй хаалга зохион байгууллаа
2015-07-23Баянтал суманд 2015.07.22-ны өдөр нээлттэй хаалга зохион байгууллаа
2015-05-18Шивээговь суманд 2015.05.16-ны өдөр АЗДТГ-аас зохиогдсон “Нээлттэй хаалга”-ны өдөрлөгт оролцлоо.
2015-04-10Шивээговь суманд 2015.04.09-ны өдөр нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгууллаа
2015-03-27Баянтал суманд 2015.03.26-ны өдөр нээлттэй хаалга зохион байгууллаа
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?