БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ТАЙЛАГНАЛТ

2024-01-15ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2023 ОНЫ ТАЙЛАН
2022-12-25Эдийн засаг нийгмийн үзүүлэлтийн хөгжүүлэлт
2022-11-20ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН 2022 ОНЫ СУРГАЛТ, АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТ
2022-11-20"ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХ, ОРОЛЦОО, ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТ
2022-11-03Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 2022 оны жилийн эцсийн биелэлт
2022-11-02Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар
2022-10-29Шинэ санаачилга-Инновацийг нэвтрүүлж буй ажлын тайлан
2022-10-28"Нэг өрх-Нэг ажлын байр" арга хэмжээний хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан
2022-10-27"Монгол бичиг"-ийн мэдлэг, хэрэглээг сайжруулах чиглэлээр хийж хэрэгжүүлж буй ажлын тайлан
2022-10-27Засгийн Газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2022 оны жилийн эцсийн хэрэгжилт
2022-10-24ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙГ 2021-2025 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАВАН ЖИЛИЙН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН
2022-10-21Аймгийн хөгжлийн жилийн хөтөлбөрийн биелэлт 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар
2022-06-03Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн төлөвлөгөөний хагас жилийн хэрэгжилт
2022-06-02Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хагас жилийн хэрэгжилт
2022-06-02Говьсүмбэр аймгийг хөгжүүлэх 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний хагас жилийн тайлан
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?