Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

2023-05-15Иргэдийн орон сууцны эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох судалгаа 2023-05-05-ны байдлаар
2023-04-28Говьсүмбэр аймагт улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр нийгэм, дэд бүтцийн салбарт хэрэгжсэн хөрөнгө оруулалтын судалгаа /2007-2023 оны байдлаар/
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?