ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН МЭДЭЭ

2024-03-252024 оны 1 дүгээр улиралын өргөдөл гомдлын тайлан
2023-12-272023 оны 4 дүгээр улиралын өргөдөл гомдолын тайлан
2023-09-152023 оны 3 дугаар улиралын өргөдөл гомдлын тайлан
2023-06-192023 оны 2 дугаар улирал өргөдөл гомдлын тайлан
2023-03-302023 оны нэгдүгээр улирлын өргөдөл гомдлын тайлан
2022-12-252022 оны жилийн эцсийн өргөдөл гомдлын тайлан
2022-10-10Өргөдөл гомдол хүлээн авах ажилтан
2022-09-26Өргөдөл, гомдлын 3 дугаар улирлын тайлан
2022-06-172022 оны хагас жилийн өргөдөл, гомдлын тайлан
2022-03-282022 оны 1 дүгээр улирлын Өргөдөл, гомдол барагдуулалтын тайлан
2022-01-102021 оны жилийн эцсийн Өргөдөл, гомдол барагдуулалтын тайлан
2021-10-11Өргөдөл, гомдол барагдуулалтын 3 дугаар улирлын тайлан
2021-07-07Өргөдөл гомдол хүлээн авах ажилтан
2021-06-25Өргөдөл гомдол барагдуулалтын хагас жилийн тайлан
2021-05-03Өргөдөл гомдол хүлээн авах ажилтан
2021-03-251 дүгээр улирлын тайлан
2021-01-06Өргөдөл гомдол хүлээн авах ажилтан
2020-09-29Өргөдөл, гомдлын 3-р улирлын мэдээ
2020-06-17Өргөдөл, гомдлын 2-р улирлын мэдээ
2020-04-102020 оны 1-р улирал /Өргөдөл гомдол/
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?