Авлига ашиг сонирхол

2022-05-12Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах талаар сургалт зохион байгууллаа
2022-02-212022 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөө
2022-02-09Авлигатай тэмцэх газарт хэрхэн өргөдөл, гомдол, мэдээлэл гаргах вэ?
2022-01-24Албан тушаалд нэр дэвшсэн этгээдийн Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай 2022
2022-01-212021 оны Авлигын эсрэг төлөвлөгөөний жилийн эцсийн биелэлт
2021-07-062021 оны Авлигын эсрэг төлөвлөгөөний хагас жилийн биелэлт
2021-02-252021 оны авилгын эсрэг төлөвлөгөө
2020-12-152020 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөөний биелэлт
2020-12-10"Зөв зөвд шудрага зөв" соён гэгээрүүлэх аяны тайлан
2020-01-222020 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөө
2019-12-032019 оны жилийн эцсийн авлигын эсрэг төлөвлөгөөний биелэлт
2019-06-112019 оны хагас жилийн авлигын эсрэг төлөвлөгөөний биелэлт
2019-02-28Авлига ашиг сонирхолын төлөвлөгөө 2019
2018-12-042018 оны жилийн эцсийн авлигын эсрэг төлөвлөгөөний биелэлт
2018-01-15Авлига ашиг сонирхолын төлөвлөгөө
2016-03-16Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2016 он
2015-07-06ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
2015-04-23Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
2013-06-24Авилга ашиг сонихолын эсрэг төлөвлөгөөний биелэлт
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?