АЛБАН ХААГЧИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ

2022-12-27Албан хаагчдын 2022 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ
2022-06-172022 оны хагас жилийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн үнэлгээний хуудасны нэгтгэл
2022-05-23Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?