ТӨСӨВ САНХҮҮ, ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

2019-07-04МЭРГЭЖИЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ДҮГНЭЛТ, АКТ
2017-11-20Аудитын зөвлөмжийн биелэлт
2017-11-202017 оны төсвийн хуваарьт орсон нэмэлт өөрчлөлт
2017-10-12Аудитын албан шаардлага зөвлөмжийн биелэлт
2017-08-062017 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан
2017-07-282018 оны төсвийн төсөл, 2019-2020 оны төсвийн төсөөлөл
2017-03-27Санхүүгийн аудитын тайлан
2017-01-272017 оны батлагдсан төсөв
2016-04-30аудитын зөрчилгүй санал дүгнэлт
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?