АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2021-01-11Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлт, газар өмчлөлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
2021-01-11Мэдээлэл технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2021-01-11Кадастрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2021-01-11Инженерийн дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2021-01-11Захиргаа, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2021-01-11Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2021-01-11Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга
2021-01-11Газрын татвар, төлбөр, үнэлгээ, мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2021-01-11Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2021-01-11Барилгын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
2021-01-11Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?