Шагнал, тэтгэмж, урамшуулал

2022-02-01Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай
2021-12-04Тэтгэмж, шагнал урамшуулал гарфикан үзүүлэлт
2021-10-04Өндөр настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай
2021-09-29Тэтгэмж олгох тухай
2021-09-25Алтантуяад тэтгэмж, тусламж олгох тухай
2021-09-23Б.Мянганбаярт тэтгэмж, тусламж олгох тухай
2021-07-28мөнгөн урамшуулал олгох тухай
2021-07-28балансын урамшуулал олгох тухай
2021-06-032021 оны хагас жилийн тэтгэмж, тусламж
2021-04-29Тэтгэмж, тусламж олгох тухай
2021-04-052021 оны 1-р улиралд олгсон тэтгэмж, тусламж
2021-03-12Тэтгэмж, тусламж олгох тухай
2021-02-17Урамшуулал олгох тухай
2021-02-10Тэтгэмж, тусламж олгох тухай
2021-01-28Тэтгэмж, тусламж олгох тухай
2020-12-15ттт
2020-12-0411-р сарын 30-ны шагнал, тэтгэмж, урамшуулал
2020-10-103-р улиралын тэтгэмж, шагнал, урамшуулал
2020-07-092-р улиралын тэтгэмж, шагнал, урамшуулал
2020-04-101-р улиралын тэтгэмж, шагнал, урамшуулал
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?