Засгийн газрын тогтоол

2019-02-22ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
2018-04-19Барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийн ерөнхий тогтолцоо
2017-08-08Газрын төлбөрийн хуулийг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
2017-08-07Засгийн газрын 2014 оны 384 дүгээр тогтоолын хавсралт
2017-08-072009 оны 25-р тогтоол геодезийн солбицол, өндөр тусгагийн нэгдсэн тогтолцоог батлах тухай
2017-08-072010 оны 288-р тогтоол төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
2017-08-072003 оны 205 дугаар тогтоол газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох, бусдад шилжүүлэх, гэрчилгээний хугацааг сунгахад төлөх хураамжийн хэмжээ
2017-08-072009 оны 143-р тогтоол ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР