Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан мэдээ, мэдээлэл

Мэдээлэл ороогүй байна...
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?