САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ

2024-02-28Аудитын тайлан дүгнэлт
2023-11-16ЗӨВЛӨМЖИЙН БИЕЛЭЛТ
2023-11-16ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ
2023-08-032022 оны аудитын албан шаардлагын биелэлт
2023-03-062022 оны жилийн эцсийн санхүүгийн аудитын тайлан дүгнэлт
2023-03-062022 оны жилийн эцсийн санхүүгийн аудитын тайлан дүгнэлт
2023-03-062022 оны жилийн эцсийн санхүүгийн аудитын тайлан дүгнэлт
2022-03-012021 оны санхүүгийн аудитын тайлан-3
2022-03-012021 оны санхүүгийн аудитын тайлан-2
2022-03-012021 оны санхүүгийн аудитын тайлан-1
2021-06-28дотоод аудитын дүгнэлт /4/
2021-06-28дотоод аудитын дүгнэлт /3/
2021-06-28дотоод аудитын дүгнэлт /2/
2021-06-28Дотоод аудитын дүгнэлт /1/
2021-03-162020 оны аудитын дүгнэлт-3
2021-03-162020 оны аудитын дүгнэлт-2
2021-03-162020 оны аудитын дүгнэлт-1
2021-03-152020 оны аудитын дүгнэлт
2020-10-293 дугаар улирлын завсарын аудитын дүгнэлт
2020-06-10Аудитын зөвлөмжийн биелэлт
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?