Газрын төлбөр

2021-01-19ГАЗАР ЭЗЭМШИГЧ, АШИГЛАГЧ ИААНБ-ЫН АНХААРАЛД
2021-01-19Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага урьд оны төлбөрөө төлж барагдуулах тухай
2020-10-05Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газрын төлбөрийн дутуу төлөлтийг тэглэх ажлын төлөвлөгөө
2019-11-30Газрын төлбөрийн орлого төвлөрүүлэлтийг сумдаар харьцуулбал
2019-08-25АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ГАЗАР ЭЗЭМШИГЧ, АШИГЛАГЧ ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АНХААРАЛД
2019-05-24Шивээ сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар газрын төлбөрын хил зааг, хувь хэмжээг шинэчилэн баталлаа.
2019-04-08'ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ӨРИЙГ ТЭГЛЭЕ' сэдэвт аяны хүрээнд зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө
2019-01-28Сүмбэр сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар газрын төлбөрын хил зааг, хувь хэмжээг шинэчилэн баталлаа.
2019-01-28Баянтал сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар газрын төлбөрын хил зааг, хувь хэмжээг шинэчилэн баталлаа.
2018-12-10ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГО ТӨВЛӨРҮҮЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018-12-10ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН 12 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
2018-11-07ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН 10 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
2018-10-05ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН 9 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
2018-09-05ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН 8 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
2018-08-07ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН 7 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
2018-07-04ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН 6 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
2018-06-06Газрын төлбөрийн орлогын 5 дугаар сарын мэдээ
2018-05-04Газрын төлбөрийн орлогын 4 дүгээр сарын мэдээ
2018-04-05Газрын төлбөрийн өр төлбөр барагдуулах удирдамж
2018-04-04Газрын төлбөрийн 1 дүгээр улиралын мэдээ
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР