Сүмбэр сумын газрын үнэлгээний бүсчлэл, хил зааг газрын төлбөрийн хувь хэмжээ

2019-01-10
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?