Дуудлага худалдаа

2018-08-24ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДАХИН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР
2018-08-01Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны зар
2018-07-04Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны зар
2018-07-04Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны зар
2018-06-15Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны зар
2018-05-31Дуудлага худалдааны анхны үнэ тогтоох тухай
2018-05-25Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны зар
2018-05-24Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах тухай
2018-05-03Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны мэдээ
2018-04-02Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны зар
2018-03-22“Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны анхны үнийг Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2018 оны 15 дугаар тушаалын дагуу аймгийн Засаг даргын захирамжаар шинэчлэн тогтоолоо.
2018-02-13Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны мэдээ
2018-02-05Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны мэдээ
2018-01-18Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дахин дуудлага худалдааны мэдээ
2018-01-02Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны мэдээ
2017-12-28Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны зар
2017-12-28Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны зар
2017-12-28Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дахин дуудлага худалдааны зар
2017-12-11Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны зар
2017-10-20Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны мэдээ
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?