Дуудлага худалдаа

2021-08-19Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа
2021-08-03Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа
2020-12-23ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2020-10-27Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн гэрчилгээний дахин дуудлага худалдааны зар
2020-08-19Дуудлага худалдааны мэдээлэл
2020-07-29Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны зар
2020-05-29ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА
2020-03-11Газрын дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтын мэдээ
2020-02-23Баянтал суманд зохион байгуулсан газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны мэдээлэл
2019-12-18ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2019-11-29ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДАХИН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР
2019-07-22ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ, ӨМЧЛҮҮЛЭХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2019-06-11Шивээговь сумын Дуудлага худалдааны анхны үнэ тогтоох тухай
2019-06-11 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР
2019-06-06Дуудлага худалдаа явуулах тухай
2019-03-25ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР
2019-03-21Дуудлага худалдааны анхны үнэ тогтоох тухай
2019-03-21ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР
2019-01-14ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР
2018-12-10 ГАЗАР ӨМЛҮҮЛЭХ, ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ 2018 ОНЫ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?