Даргын тушаал

2021-12-22Үнэлгээний баг байгуулах тухай
2021-12-15Тушаал хүчингүй болгох тухай
2021-12-15Зардал гаргах тухай
2021-12-15Тэтгэмж, тусламж олгох тухай
2021-12-08Зардал гаргах тухай
2021-11-30Эд хөрөнгийн жилийн эцсийн тооллого хийх тухай
2021-11-23Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
2021-11-10Зардал гаргах тухай
2021-11-03Зардал гаргах тухай
2021-10-28Залуучуудын хөгжлийн зөвлөл байгуулах тухай
2021-10-26Тушаал хүчингүй болгох тухай
2021-10-26Зардал гаргах тухай
2021-10-21Ур чадварын нэмэгдэл олгох туай
2021-10-08Газрын харилцаа-цахим үйлчилгээ аян зохиох тухай
2021-10-01С.Доржпүрэвийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүйд тооцож, нөхөн олгох тухай
2021-09-30Б.Батчимэгт хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай
2021-09-24Б.Алтантуяад тэтгэмж, тусламж олгох тухай
2021-09-23Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
2021-09-22Зардал гаргах тухай
2021-09-21Б.Мянганбаярт тэтгэмж олгох тухай
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?