Даргын тушаал

2021-09-21Б.Батчимэгт тэтгэмж олгох тухай
2021-09-20Өндөр настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай
2021-08-26Ур чадварын нэмэгдэл олгох туай
2021-07-30Эргэлтийн хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай
2021-07-21Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
2021-07-07Балансын урамшуулал олгох тухай
2021-06-23Үндсэн хөрөнгө бүртгэх тухай
2021-06-23Ур чадварын нэмэгдэл олгох туай
2021-06-22Н.Мөнхнарангийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүйд тооцож, нөхөн олгох тухай
2021-06-11Хагас жилийн эд хөрөнгийн тооллого хийх тухай
2021-04-27Тэтгэмж, тусламж олгох тухай
2021-04-22Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
2021-03-31Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам батлах тухай
2021-03-04Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
2021-03-04Тэтгэмж, тусламж олгох тухай
2021-03-02Ашиглалтын хугацааг сунгаж, үнийг шинэчлэн тогтоосон үндсэн хөрөнгийг бүртгэх тухай
2021-03-02Ашиглалтын хугацаа дууссан үндсэн хөрөнгийг данснаас хасаж актлах тухай
2021-03-02Ц.Энхболдын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай
2021-03-02Б.Бямбасүрэнгийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай
2021-03-02Спортын хамтлаг байгуулах тухай
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?