Даргын тушаал

2021-02-23Төлөвлөгөө батлах тухай
2021-02-23Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
2021-02-22Төлөвлөгөө батлах тухай
2021-02-09Өндөр настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай
2021-02-02Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах гэрээг дүгнэх тухай
2021-01-29Шинжээчдийн бүрэлдэхүүн томилох тухай
2021-01-28Б.Даваажаргалд тэтгэмж, тусламж олгох тухай
2021-01-27Албан хаагчдын ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай
2021-01-26Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
2020-12-23Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай
2020-12-22Зардал гаргах тухай
2020-12-22Зардал гаргах тухай
2020-12-21Үнэлгээний баг байгуулах тухай
2020-12-18Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
2020-12-18Л.Туяаг шагнах тухай
2020-12-18Төрийн албан хаагчдад урамшуулал олгох тухай
2020-12-16Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухай
2020-12-16Зардал гаргах тухай
2020-12-04Зардал гаргах тухай
2020-12-02Сургалтын төлбөр олгох тухай
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?