Захиалагчийн хяналт

2017-04-21 4 дүгээр сургуулийн дотуур байрны барилгын доторх засварын ажил
2017-04-20 5 дугаар сургуулийн дотуур байрны барилгын засварын ажил
2017-03-20 4 дүгээр сургуулийн дотуур байрны барилгын доторх засварын ажил
2017-02-21 4 дүгээр сургуулийн дотуур байрны барилгын доторх засварын ажил
2016-03-27сүмбэр сум 2016 оны захиалагчийн хяналтын гэрээ
2016-03-10Говьсүмбэр аймагт 2016 оны захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх гэрээ
2016-03-08Шивээговь сум 2016 оны захиалагчийн хяналтын гэрээ
2015-06-29захиалагчийн техник хяналтыг хэрэгжүүлэх гэрээ
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?