НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН ЗОРИУЛАЛТ, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙГ ӨӨРЧЛӨХӨД ТАВИХ ШААРДЛАГА, ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ УББ 20-201-00

2020-12-16

Барилгын чиглэлээр иргэдээс нийтлэг тавьдаг асуудал нь Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны өрөө хоорондын тусгаарлах ханыг нураах арк гаргах ,1 давхарын гадна хана цонхтой хэсэгт хаалга гаргаж үйлдвэр үйлчилгээний зориулалтаар төлөвлөлтийг өөрчилж болох уу? гэдэг асуултыг тавьдаг. Тэгвэл дээрхи асуултын хариултыг УББ 20-201-00 гэсэн баримт бичгээс авч болох юм.

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?