МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОРЫН 2019 ОНЫ 100 ДУГААР ТУШААЛ, ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗРЫН НЭГДСЭН УДИРДАМЖИЙН ДАГУУ ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН 100-ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛД АУДИТ ХИЙГДЛЭЭ.

2020-05-19

100-ортой нэгдсэн эмнэлгийн барилгад Үндэсний аудитын газраас барилга угсралтын ажилд тусгай шинжээчийн баг томилогдож 2020.05.19-ны өдөр барилгын талбайд ажиллаа.тус бүрэлдэхүүндшинжээч: А.Уранчимэг, н.Гомбо, нар, барилгын гүйцэтгэлийг шалгахад аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн дарга У.Ариун-Эрдэнэ, ЭМГ-н мэргэжилтэн Д.Батчимэг, ГХБХБГ-ын ахлах мэргэжилтэн Б.Дэлгэрдалай, гүйцэтгэгч: “Тэргүүн чансаа” ХХК-ний захирал Б.Ундрахбаяр, талбайн инженер Ганзориг, Номиндалай бусад ИТА нар байлцан холбогдох техникийн баримт бичиг ажлын гүйцэтгэлийн талаар шаардлагатай мэдээллийг өгч хамтран ажилласан байна.

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?