СУМДЫН БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2024-04-29

Сумдын багийн Засаг дарга нар болон нийгмийн ажилтнгуудад Газрын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт, төлөвлөлтүүдийн бичиг баримтуудын уялдаа холбоог хангах, Хаягжуулалтын тухай хуулийн талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, үйл ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор 2024 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр сургалт зохион байгуулан ажиллалаа.

Сургалтад нийт 10 багийн Засаг дарга болон 3 багийн нийгмийн ажилтнууд хамрагдаж харилцан мэдээлэл солилцож цаашдын ажлын уялдаа холбоог сайжруулахад хэрхэн хамтарч ажиллах талаар зөвшилцөж ажиллалаа. 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?