Онцлох мэдээ

2022-06-09Цахим өргөдөл, хүсэлтийн график үзүүлэлт
2022-06-09СҮМБЭР СУМ 2-Р БАГ БИЧИЛ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ТОХИЖИЛТ
2022-05-26АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДААР МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙХ АЖИЛ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА.
2022-05-26АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДААР МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙХ АЖИЛ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА.
2022-05-26Цагдаагийн хэлтсийн түр саатуулах байрны засвар
2022-05-26Эрүүл мэндийн газрын барилгын засварын ажил
2022-05-26Шивээговь сумын цэвэр усны төв шугамын өргөтгөл шинэчлэлийн ажил
2022-05-25АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДААР МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙХ АЖИЛ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА
2022-05-25АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДААР МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙХ АЖИЛ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА.
2022-05-17АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДААР МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙХ АЖИЛ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА.
2022-05-17АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДААР МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙХ АЖИЛ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА.
2022-05-17АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДААР МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙХ АЖИЛ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА.
2022-05-16АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДААР МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙХ АЖИЛ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА.
2022-05-16АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДААР МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙХ АЖИЛ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА.
2022-05-16АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДААР МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙХ АЖИЛ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА.
2022-05-13АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДААР МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙХ АЖИЛ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА.
2022-05-12
2022-05-05Хөрөнгө оруулалтын ажилд аудит хийгдлээ.
2022-05-03АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДААР МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙХ АЖИЛ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА.
2022-05-02АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДААР МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙХ АЖИЛ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА.
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?