ОРОН НУТГИЙН “БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ ҮЙЛВЭРЛЭГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

2024-05-03

Газрын даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 02 өдөр баталсан удирдамжийн дагуу Онцгой байдлын газартай хамтран орон нутагт барилгын материал үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд үзлэг шалгалтыг хийж байна. Үзлэг  шалгалтыг:

  • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй
  • Галын аюулгүй байдал  
  • Хуулийн хэрэгжилт
  • Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын заавар, аюулгүй ажиллагаа
  • Үйлдвэр, цехийн холбогдох бичиг баримт /тохирлын гэрчилгээтэй / эсэх зэргээр хяналт тавин заавар зөвлөмж өгөн ажиллаж байна.
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?