“ХАРИУЦЛАГАТАЙ ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА” АЯНЫ ХҮРЭЭНД ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЖ БАЙНА

2024-04-25

“Бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих - Хариуцлагатай газрын харилцаа” жилийн хүрээнд “Хариуцлагатай газрын харилцаа” сэдэвт 2 сарын аяныг зохион байгуулан ажиллаж байна.

Аяны хүрээнд газрын харилцааны салбарт хийгдэж буй томоохон өөрчлөлтүүд, аймаг орон нутгийн төлөвлөлт шинэчлэлтүүдийн талаарх мэдээ мэдээллүүдийг төр, хувийн хэвшлийн байгууллагуудад хуваарь гарган танилцуулж байгаа бөгөөд 2024 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Умард говийн гүвээт халхын дундад сав газрын захиргаа, Насан туршын боловсролын төвийн нийт 12 албан хаагчдад сургалт, мэдээллийг өгч ажиллалаа.

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?