Тушаал хүчингүй болгох тухай

2017-08-08
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?