Иргэд олон нийтэд газрын цахим сайтыг сурталчлан ажиллалаа.

2022-08-23

Газрын харилцаа-Цахим шилжилтийн хүрээнд Найрамдал хотхоны зам дагуу хашааны өнгө үзэмжийг сайжруулж Egazar.gov.mn цахим сайтыг олон нийтэд сурталчлан таниулах ажлыг үе шаттай хийж байна.

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?