СҮМБЭР СУМ 2-Р БАГ БИЧИЛ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ТОХИЖИЛТ

2022-06-09

2022,06,09-ны өдрийн байдлаар ажлын гүйцэтгэл 80 хувьтай барилга захиалагчийн хяналтыг гүйцэтгэж байх явцад гадна гэрэлтүүлгийн тэжээлийн кабелийг 2х2,5мм тглолтой кабелаар татсан байхыг зогсоож зураг төслийн дагуу 3х25+1х16мм хөндлөн огтлолтой кабелаар хийж гүйцэтгэхийг компани захирал талбайн инженерт даалгав. тиалбайн журналд тэмдэглэл хийв.

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?